Danh thiếp (Name card) phục vụ nhiều mục đích khác nhau, nó đóng vai trò như lý lịch trích ngang của bạn. Bạn trao Danh thiếp (Name card) cho ai đó nghĩa là bạn muốn cho họ biết bạn là ai, bạn đang làm việc ở đâu và cung cấp cho người nhận một cách để liên lạc với bạn.

Khi chúng ta bắt đầu công việc làm ăn kinh doanh, việc thiết kế Danh thiếp (Name card) là một trong những việc đầu tiên bạn cần làm. Một Danh thiếp thiết kế tinh xảo sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp về bạn với người giao tiếp/ đối tác của bạn.

Các thông tin khác là tùy chọn, tuy nhiên Danh thiếp dùng trong kinh doanh thường cần có:

–         Tên cá nhân/ Tên Doanh nghiệp

–         Tiêu đề hoặc một số đoạn miêu tả nào khác về cá nhân/ Doanh nghiệp

–         Một số thông tin để liên lạc với bạn: Có thể là số điện thoại, fax, email, trang web, địa chỉ cửa hàng, công ty, nhà…

–  Cung cấp đầy đủ các dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp.
* Danh thiếp in lụa (in thủ công)

* Danh Thiếp in Offset (in máy)